Zaokrouhlování faktur v souvislosti se změnou zákona o DPH

Změna zákona o DPH

V souvislosti se změnou zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, došlo od 1. 4. 2019 (resp. od 1. 10. 2019 – od tohoto data nejpozději se musí tato změna promítnou v účetnictví jednotlivých daňových subjektů) došlo mimo jiné ke změna v zaokrouhlování (a tím i ke změně ve vystavování, účtování a placení) faktur (+ samozřejmě i pokladních dokladů, zkrátka všech dokladů kde je vyčísleno DPH).

Co říká zákon?

Podle ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, se nově nezahrnuje do základu daně částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě  v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu. Tím dochází k odstranění možného dvojího zaokrouhlení výše daně a zároveň celé úplaty.

daň již není možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně; tzn., že např. ze základu daně 990 Kč není možné stanovit daň v základní 21% sazbě daně na 208 Kč, ale na 207,90. Pokud bude celková částka k úhradě zaokrouhlena na 1.198 Kč, tak zaokrouhlení 0,10 Kč je nutné rozdělit na základ daně 0,08 Kč a daň 0,02 Kč a celkový základ daně činí 990,08 Kč a daň 207,92

při platbách v hotovosti je možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně. Tzn., že při hotovostní úhradě faktury vystavené na 1.197,90 (základ daně 990 + dph 207,90) částkou 1.198 se zaokrouhlení 0,10 Kč ponechá mimo zdanění. Při výpočtu daně shora by se daň počítala z ceny včetně daně 1.197,90 Kč (1.197,90 – 1.197,90/1,21 = 207,90) a nikoli z částky 1.198 (1.198 – 1.198/1,21 = 207,92).

Pamatujte si 2 principy, které platí současně 1.) výpočet DPH shora a  2.) částka vzniklá zaokrouhlením se nezahrnuje do základu DPH.

Výpočet DPH metodou shora

Příklad: pan Novák, plátce DPH, si stanovil cenu za své softwarové služby ve výši 4.050,- Kč na hodinu. U zákazníka pracoval hodinu a vyfakturoval mu své služby základ daně 4.050,- Kč + DPH 21 % 850,50 Kč. Celková cena uvedená na faktuře byla 4.900,50 Kč. A zákazník pana Nováka tedy mohl zaplatit různou cenu (4.900,- Kč, 4.900,50 Kč nebo 4.901,- Kč – všechny tři možnosti byly správně).

Pan Novák byl slušný podnikatel a tak vždy zákazníkovi na faktuře konečnou cenu zaokrouhlil o 0,50 haléřů dolů na 4.900,- Kč.

Podle nové úpravy bude náš pan Novák, softwarový inženýr, stejnou práci fakturovat metodou výpočtu DPH shora. Aby tedy vyfakturoval celkových 4.900,- Kč bude postupovat následujícím způsobem: 4900/1,21 = 4.049,5867 tj. 4.049,59 základ DPH a DPH 21 % vypočte jako 4.049,5867 x 0,21 = 850,4132 tj. 850,41 Kč.

Částka vzniklá zaokrouhlením se nezahrnuje do základu DPH

Pokud náš známý, pan Novák,  uvede na své faktuře celkovou částku k platbě bez zaokrouhlení, tj. ve výši 4.900,50 Kč (při zachování principu výpočtu DPH shora – tedy 4.900,50 / 1,21 = 4.050 základ daně + DPH 21 % 4.050 x 0,21 = 850,50 Kč), má jeho zákazník pouze 2 možnosti, jak zaplatit. Buď mu zaplatí bankovním převodem přesnou částku 4.900,50 Kč a nebo provede úhradu v hotovosti ve výši 4901,- Kč 

Účtování faktury bude potom vypadat následovně:

Tato novelizace nám ovšem dle mého názoru přinese daleko více práce a zmatků v účtování (+ v přiznáních k DPH a kontrolních hlášeních). Vysvětlím proč.

Příklad úhrady

Předpokládejme, že pan Novák je např. měsíčním plátcem DPH. V říjnu 2019 vystaví 2  výše zmíněnou fakturu za své softwarové služby v celkové výši 4.900,50 Kč včetně 21 % DPH (za jednu fakturu) s měsíční splatností a formou úhrady bankovním převodem a to zákazníkům Jardovi K. a druhou Pepovi B. Účetní pana Nováka obě faktury zaúčtuje 4.050,- + 21 % DPH 850,50 Kč a podá řádné přiznání k DPH a kontrolní hlášení k DPH za měsíc říjen 2019.

Zákazník Jarda K. zaplatí panu Novákovi v listopadu 2019 v řádném termínu splatnosti fakturu za softwarové služby a pošle mu tedy bankovním převodem 4.901,- Kč (protože přece 50 haléřů se zaokrouhluje nahoru a padesátník nikdo neřeší). Logická úvaha Jardy K. Ovšem aby účetní pana Nováka nemusela opravovat již podané přiznání a kontrolní hlášení k DPH za měsíc říjen 2019, bude upomínat pana Nováka, aby zmíněný „přeplatek“ ve výši 50-ti haléřů Jardovi K. vrátil zpět na účet (případně při platbě 4.900,- Kč bude pan Novák vyžadovat od Jardy K. doplatek 50-ti haléřů)

Druhý zákazník Pepa B. uhradí v listopadu 2019 identickou fakturu panu Novákovi v hotovosti ve výši 4.901,- Kč.  Jak již bylo řečeno, při platbách v hotovosti je možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně. Účetní pana Nováka tedy zaokrouhlení 0,50 Kč ponechá mimo zdanění (základ daně 4050,- Kč + 21 % DPH 850,50 Kč).

Jak postupovat???

Jak tedy jako účetní podle nového způsobu postupovat? Asi nám nezbude nic jiného než chybné přijaté doklady vracet a vystavovat doklady správně. Ale jak se poperu s těmi několikahaléřovými přeplatky či nedoplatky to opravdu netuším.

A jak to budete řešit anebo už řešíte vy? Napište mi Váš názor do komentářů pod článkem.

EDIT: V průběhu měsíce října 2019 přišla Finanční správa s novou informací k DPH u daňových dokladů placených bezhotovostně a zaokrouhlených na celé koruny.

O této nové informaci od Finanční správy jsem Vás na svém blogu informovala v článku Posviťme si na zaokrouhlení DPH při úhradě bankovním převodem. Celý tento článek si můžete přečíst zde.

Díky mým zkušenostem v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a s tím související problematice některých daní pomáhám lidem zorientovat se v této džungli předpisů :-) Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře
 1. Jan Buršík napsal:

  Dobrý den, jak by se tedy měla správně řešit situace, kdy se posílá zboží na dobírku přes externího dopravce a zákazník může, ale nemusí uhradit zboží i kartou.

  • Katka Patrochová napsal:

   Dobrý den. Při úhradě v hotovosti se zaokrouhlení ponechá mimo zdanění. Např. fa na zboží je vystavena na 990 + 21 % 207,90 = 1197,90 Kč. Při úhradě kartou uhradí zákazník 1197,90 Kč a při platbě v hotovosti 1198,- Kč bude zaokrouhlení 0,10 vynecháno mimo zdanění (tj. 0%). Patrochová

 2. Alena napsal:

  Dobrý den,
  zcela jsem se ztratila a asi nepochopila – jednak význam změny a druhak – jak tedy počítat a fa vystavit,
  Dosud se částka DPH zaokrouhlovala na desetihaléře nahoru. Samozřejmě hovořím o fakturách placených bankou.
  Vůbec nevím nyní.
  Děkuji.

  • Katka Patrochová napsal:

   Dobrý den. Význam změny (krom nastalých zmatků) si osobně vysvětluji jako možnost jak „zaokrouhlení“ rozdělit na základ daně a DPH a tím zaplatit více státu. Nově by se měl základ DPH ä daň počítat shora z ceny včetně DPH (…/1,21 = základ daně…..*0,21 = daň). Vyjde-li cena včetně DPH v desetihaléřích, mělo by to v desetihaléřích být bankou zaplaceno. Patrochová

 3. Roman napsal:

  Zmatky budou minimální. Nezmám účetní/ho, který by raději hodil do řáku nebo koloky navíc haléřové vyrovnání místo aby uzavřel doklad jak je.

 4. Roman napsal:

  Navíc je zaorkohlování poku k němu dojde stejné u hotovostních i bezhotovostních plateb – viz odkaz na MFCR

  https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/vypocet-dph-a-zaokrouhlovani-od-2019-10-01-10101

 5. Kamil Graf napsal:

  Dobrý den,
  můžete mi poradit jak správně zaokrouhlovat DPH?
  Např. mám-li cenu včetně DPH 428,40 ve snížené 15% sazbě, pak se DPH vypočte:
  428,40 – 428,40 / 1,15 = 55,87827

  Jaké jsou předepsané/dovolené způsoby zaokrouhlení? Neboli, který z následujících způsobů je správný:
  a) 55,87 – ořezání na 2 desetinná místa
  b) 55,88 – metematické zaokrouhlení na 2 dest. místa
  c) 55,90 – matematické zaokrouhlení na 1 dest. místo
  Děkuji

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.