Rozšíření pokut u kontrolního hlášení k DPH

Stávající pokuty u kontrolního hlášení

Začátke měsíce dubna 2019 doznal zákon o DPH několika změn. Jednou z nich, o které bych se chtěla dnes zmínit je rozšíření pokut u kontrolního hlášení k DPH.

Nadále zůstává v platnosti, že pokud plátce DPH nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1.000,- Kč, pokud kontrolní hlášení dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10.000,- Kč, pokud kontrolní hlášení podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30.000,- Kč, pokud kontrolní hlášení nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50.000,- Kč, pokud daňový subjekt kontrolní hlášení nepodá ani v náhradní lhůtě

Správce daně (tedy finanční úřad) dále uloží pokutu do 50.000,- Kč plátci DPH, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Tyto pokuty lze ovšem odpustit.

 

A co se změnilo od dubna 2019?

Dříve platilo, že kdo dostal jednu z výše uvedených pokut a současně závažně ztěžoval nebo mařil správu daní, mohl mu finanční úřad udělit další pokutu do výše 500.000,- Kč. Nově již není třeba, aby podnikatel nejprve dostal jednu z výše zmíněných „základních“ pokut a při závažném ztěžování nebo maření daní může dostat rovnou pokutu 500.000,- Kč.

Kromě rozšíření pokut došlo i na „omezení“ správce daně v tom smyslu, že pokud finanční úřad nevydá platební výměr na pokutu do 6ti měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, povinnost podnikatele uhradit pokutu zaniká. Toto ustanovení se vztahuje také na povinnost podnikatele hradit pokutu, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti těchto změn zákona o DPH (tedy přede dnem 1. 4. 2019).

Díky mým zkušenostem v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a s tím související problematice některých daní pomáhám lidem zorientovat se v této džungli předpisů :-) Můj příběh si přečtěte zde >>

ZDARMA jsem pro Vás připravila eBook

5 nejčastějších tipů jak snížit daně

Více informací naleznete zde.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.