Minimální zálohy OSVČ v roce 2023

zdravotní pojištění

2.722,- Kč

sociální pojištění

2.944,- Kč
11.9. 2019

Zaokrouhlování faktur v souvislosti se změnou zákona o DPH

Změna zákona o DPH V souvislosti se změnou zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, došlo od 1. 4. 2019 (resp. od 1. 10. 2019 – od tohoto data nejpozději se musí tato změna promítnou v účetnictví jednotlivých daňových subjektů) došlo mimo jiné ke změna v zaokrouhlování (a tím i ke změně ve vystavování, účtování a placení) faktur (+ samozřejmě i pokladních...

11.6. 2019

Značení tabáků – informace pro maloobchodníky

Dnes se mi do ruky dostala faktura jedné firmy, která prodává cigarety (resp. je dodává k maloobchodnímu prodeji), kde jsem narazila na jejich sdělení, které si níže dovoluji doslovně přepsat. V souvislosti se zavedením systému sledovatelnosti a dohledatelnosti tabákových výrobků (Track & Trace) platným od 20. května 2019 je nutnost do tohoto data registrovat Vaše maloobchodní provozovny na níže uvedeném odkazu...

9.5. 2019

Lhůty pro úschovu účetních záznamů a mezd

Podnikáme-li již nějakou dobu a každým rokem nám přibývají další  a další šanony s účetními doklady, začínáme se zajímat o to kolik let musíme tyto účetní záznamy uschovat a za jak dlouho je tedy lze  skartovat. Na základě jakého zákona zjistím tyto lhůty? Lhůty pro úschovu účetních záznamů najdeme v § 31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví v platném znění...

30.4. 2019

Rozšíření pokut u kontrolního hlášení k DPH

Stávající pokuty u kontrolního hlášení Začátke měsíce dubna 2019 doznal zákon o DPH několika změn. Jednou z nich, o které bych se chtěla dnes zmínit je rozšíření pokut u kontrolního hlášení k DPH. Nadále zůstává v platnosti, že pokud plátce DPH nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši: 1.000,- Kč, pokud kontrolní hlášení dodatečně podá, aniž by...

19.3. 2019

Také Vám volají ze zahraničních čísel? Např. ze Seychelských ostrovů?

Také Vám volají ze zahraničních čísel? Mě ano. V posledním zhruba čtvrt roce jsem měla telefonáty z ostrovů svaté Heleny (Acession), Gruzie, Seychel a Slovenska. Ano, uhodly jste – jedná se o podvod, tzv. „wangiri“. V čem tento podvod spočívá? A v čem tento podvod spočívá? Jde vlastně dá se říct „prozváněče“, kteří spoléhají na to, že z velkého počtu obvolávaných čísel...

12.2. 2019

První 3 dny nemoci opět placené od 1.7.2019

Zaměstnanci jásají Vláda definitivně schválila změnu v oblasti mzdových náhrad za absenci v době nemoci a to s platností od 1.7.2019. Počínaje tímto dnem dojde ke zrušení tzv. karenční doby, to znamená doby prvních tří dnů nemoci zaměstnance, za které mu doposud nenáležela náhrada mzdy či platu. Nově tedy bude zaměstnancům nemocenská vyplácena už od prvního dne nemoci.    ...

7.2. 2019

Zvýšení mezd v roce 2019

Minimální mzda Je tu nový rok a s tím opět přichází zvýšení minimální mzdy zaměstnanců.  Na základě nařízení vlády ČR č. 273/2018 Sb. dochází od 1. ledna 2019 k ke zvýšení minimální mzdy (tj.  nejnižší přípustné výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu, která je upravena zákonem č. 262/2006  Sb., zákoníkem práce) o 1.150,- Kč na 13.350,- Kč za měsíc, resp. o 6,60...