Ing. Kateřina Patrochová

Dovolte, abych se Vám představila. Mé jméno je Kateřina Patrochová.  V oblasti účetnictví a daní podnikám od roku 2009. Zabývám se vedením účetnictví, daňové evidence a mezd a s tím související problematikou.

Svým klientům pomáhám zorientovat se v této adminnistrativní oblasti, aby měli čas věnovat se svému podnikání.

Nabízím také zpracování daňových přiznání i pro nepodnikající osoby, jako jsou typicky např. zaměstnanci, kteří měli v průběhu uplynulého roku (nebo jeho části) příjmy z jednoho nebo několika pracovních poměrů a potřebují jednorázově vyhotovit do konce března vyúčtování k dani z příjmů.