Kompenzační bonus pro rok 2022

Pro koho je určen

Tento nový kompenzační bonus je určen pro 3 okruhy poplatníků, jedná se o:

  • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
  • společníky malých společností s ručením omezeným
  • osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pracují pro osoby s činností významně dotčenou epidemií koronaviru

Podmínky nároku na kompenzační bonus

Nárok na kompenzační bonus je podmíněn poklesem tržeb alespoň o 30 % v souvislosti s dopadem krizových, mimořádných či ochranných opatření, péčí o dítě podnikatele či jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo nařízenou karanténou či izolací podnikatele.

Jaká jsou bonusová (srovnávaná) období?

Pro nárok na kompenzační bonus pro rok 2022 jsou stanovena 2 bonusová (srovnávaná) období a sice tato:

  • od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021
  • od 01. 01. 2022 do 31. 01. 2022

Jaká jsou srovnávací období poklesu tržeb?

Pokles tržeb alespoň o 30 % ve srovnávaném (bonusovém) období se porovnává s průměrnou měsíční výši příjmů ve srovnávacím období. Srovnávací období je poté definováno jako tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od 1. června do 31. října 2021.

Výše kompenzačního bonusu

Maximální výše kompenzačního bonusu je 1.000,- Kč na den (u osob činných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti 500,- Kč na den).

Kde a jak požádat o kompenzační bonus

O kompenzační bonus se žádá nejlépe vyplněním žádosti ve webové aplikaci finanční správy, která je dostupná zde: https://ouc.financnisprava.cz/kb2022/form/bonus

Kdy žádat o kompenzační bonus 2022

Lhůty k podání žádosti o kompenzační bonus 2022 jsou stanoveny takto:

  • u prvního bonusového období (od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021) do 01. 03. 2022
  • u druhého bonusového období (od 01. 01. 2022 do 31. 01. 2022) do 01. 04. 2022

Bližší informace naleznete na oficiálním webu finanční správy.

Díky mým zkušenostem v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a s tím související problematice některých daní pomáhám lidem zorientovat se v této džungli předpisů :-) Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.