Nezařazené

Články kategorie Nezařazené
25.8. 2022

Jak správně zaúčtovat pojistné plnění

Občas se stane, že se musíte jako účetní vypořádat se situací, kdy Vám dá podnikatel fakturu na opravu firemního auta, kterou uhradil jen částečně (DPH) a z větší části je tato úhrada realizována pojistným plněním, kdy pojišťovna hradí přímo autoservisu. Také kolikrát tápete, jak tento případ v podvojném účetnictví správně zaúčtovat? Pojďme si to vysvětlit na příkladu…. Firma ABX...

5.1. 2022

Kompenzační bonus pro rok 2022

Pro koho je určen Tento nový kompenzační bonus je určen pro 3 okruhy poplatníků, jedná se o: osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) společníky malých společností s ručením omezeným osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pracují pro osoby s činností významně dotčenou epidemií koronaviru Podmínky nároku na kompenzační bonus Nárok na kompenzační bonus je podmíněn...

22.8. 2021

Prodej auta do 5ti let

Představte si, že jste podnikající fyzická osoba (plátce DPH) a koupily jste si auto do podnikání. Po určité době jste toto auto vyřadily z obchodního majetku (OM) do osobního užívání. Třeba už Vám toto auto nevyhovuje a rozhodnete se ho následně prodat. Jenže….. (!!!) Toto rozhodnutí má totiž svá úskalí, pokud tento majetek prodáte dříve než po 5ti letech od vyřazení z OM...

1.1. 2020

Zvýšení minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2020

Od nového roku dochází na základě nařízení vlády číslo 347/2019 opět ke zvýšení minimální mzdy a to na 87,30 Kč/hod., resp. 14.600,- Kč/měs. Dochází také ke zvýšení zaručené mzdy (tj. minimální mzdy u jednotlivých profesí) u všech 8 skupin prací. Zaručená mzda od 1. 1. 2020 Zaručenou mzdou je minimální výše příjmů u jednotlivých profesí, která se dělí do 8 skupin dle...

27.11. 2019

Paušální daň 5.500,- Kč

Na základě přání živnostníků a podnikatelů z řad OSVČ, kteří dlouhodobě žádají zásadní zjednodušení svých daňových a odvodových povinností připravuje ministerstvo finanční zavedení tzv. paušální daně. Zavedení paušální daně by se mělo týkat podnikatelům s ročním obratem do 1 mil. Kč. Výše této paušální daně by činila 5.500,- Kč měsíčně. Tato částka by zahrnovala platbu sociálního pojištění (minimální odvod +...

29.10. 2019

Posviťme si na zaokrouhlení DPH při úhradě bankovním převodem

Od 1. 10. 2019 všichni účetní a lidé, kteří přijdou do styku s fakturami, řeší, jak to vlastně je s výpočtem DPH na fakturách (nově metoda výpočtu „shora“) a hlavně jak se vypořádat s případným zaokrouhlovacím rozdílem na faktuře. Od tohoto data (1. října 2019) totiž vešla v platnost změna zákona o DPH, která (mimo jiné) přinesla i tuto změnu. O změně v zaokrouhlování DPH jsem psala...

16.10. 2019

Poslední vlna EET

Parlament schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb. Tato novela zákona nabývá účinnosti 1. 11. 2019. Poslední vlna elektronické evidence tržeb (tedy 3. a 4. fáze) se spustí k 1. 5. 2020. Úprava snižuje DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků...

29.9. 2019

eNeschopenka

Od 1. 1. 2020 dochází k některým změnám v oblasti nemocenského pojištění, jde o povinnou elektronizaci hlášení zaměstnavatele o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců – o tzv. eNeschopenku (viz. zákon č. 259/2017 Sb. a zákon č. 164/2019 Sb.). Jaké oblasti nemocenského pojištění eNeschopenka týká? Tato změna se týká pouze výplaty nemocenského pojištění (tj. náhrady za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance). U ostatních dávek nemocenského pojištění zůstávají...

11.9. 2019

Zaokrouhlování faktur v souvislosti se změnou zákona o DPH

Změna zákona o DPH V souvislosti se změnou zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, došlo od 1. 4. 2019 (resp. od 1. 10. 2019 – od tohoto data nejpozději se musí tato změna promítnou v účetnictví jednotlivých daňových subjektů) došlo mimo jiné ke změna v zaokrouhlování (a tím i ke změně ve vystavování, účtování a placení) faktur (+ samozřejmě i pokladních...

11.6. 2019

Značení tabáků – informace pro maloobchodníky

Dnes se mi do ruky dostala faktura jedné firmy, která prodává cigarety (resp. je dodává k maloobchodnímu prodeji), kde jsem narazila na jejich sdělení, které si níže dovoluji doslovně přepsat. V souvislosti se zavedením systému sledovatelnosti a dohledatelnosti tabákových výrobků (Track & Trace) platným od 20. května 2019 je nutnost do tohoto data registrovat Vaše maloobchodní provozovny na níže uvedeném odkazu...