Články autora

Kateřina Patrochová

Díky mým zkušenostem v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a s tím související problematice některých daní pomáhám lidem zorientovat se v této džungli předpisů :-) Můj příběh si přečtěte zde >>
22.8. 2021

Prodej auta do 5ti let

Představte si, že jste podnikající fyzická osoba (plátce DPH) a koupily jste si auto do podnikání. Po určité době jste toto auto vyřadily z obchodního majetku (OM) do osobního užívání. Třeba už Vám toto auto nevyhovuje a rozhodnete se ho následně prodat. Jenže….. (!!!) Toto rozhodnutí má totiž svá úskalí, pokud tento majetek prodáte dříve než po 5ti letech od vyřazení z OM...

1.1. 2020

Zvýšení minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2020

Od nového roku dochází na základě nařízení vlády číslo 347/2019 opět ke zvýšení minimální mzdy a to na 87,30 Kč/hod., resp. 14.600,- Kč/měs. Dochází také ke zvýšení zaručené mzdy (tj. minimální mzdy u jednotlivých profesí) u všech 8 skupin prací. Zaručená mzda od 1. 1. 2020 Zaručenou mzdou je minimální výše příjmů u jednotlivých profesí, která se dělí do 8 skupin dle...

27.11. 2019

Paušální daň 5.500,- Kč

Na základě přání živnostníků a podnikatelů z řad OSVČ, kteří dlouhodobě žádají zásadní zjednodušení svých daňových a odvodových povinností připravuje ministerstvo finanční zavedení tzv. paušální daně. Zavedení paušální daně by se mělo týkat podnikatelům s ročním obratem do 1 mil. Kč. Výše této paušální daně by činila 5.500,- Kč měsíčně. Tato částka by zahrnovala platbu sociálního pojištění (minimální odvod +...

29.10. 2019

Posviťme si na zaokrouhlení DPH při úhradě bankovním převodem

Od 1. 10. 2019 všichni účetní a lidé, kteří přijdou do styku s fakturami, řeší, jak to vlastně je s výpočtem DPH na fakturách (nově metoda výpočtu „shora“) a hlavně jak se vypořádat s případným zaokrouhlovacím rozdílem na faktuře. Od tohoto data (1. října 2019) totiž vešla v platnost změna zákona o DPH, která (mimo jiné) přinesla i tuto změnu. O změně v zaokrouhlování DPH jsem psala...

16.10. 2019

Poslední vlna EET

Parlament schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb. Tato novela zákona nabývá účinnosti 1. 11. 2019. Poslední vlna elektronické evidence tržeb (tedy 3. a 4. fáze) se spustí k 1. 5. 2020. Úprava snižuje DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků...

29.9. 2019

eNeschopenka

Od 1. 1. 2020 dochází k některým změnám v oblasti nemocenského pojištění, jde o povinnou elektronizaci hlášení zaměstnavatele o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců – o tzv. eNeschopenku (viz. zákon č. 259/2017 Sb. a zákon č. 164/2019 Sb.). Jaké oblasti nemocenského pojištění eNeschopenka týká? Tato změna se týká pouze výplaty nemocenského pojištění (tj. náhrady za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance). U ostatních dávek nemocenského pojištění zůstávají...

11.9. 2019

Zaokrouhlování faktur v souvislosti se změnou zákona o DPH

Změna zákona o DPH V souvislosti se změnou zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, došlo od 1. 4. 2019 (resp. od 1. 10. 2019 – od tohoto data nejpozději se musí tato změna promítnou v účetnictví jednotlivých daňových subjektů) došlo mimo jiné ke změna v zaokrouhlování (a tím i ke změně ve vystavování, účtování a placení) faktur (+ samozřejmě i pokladních...

11.6. 2019

Značení tabáků – informace pro maloobchodníky

Dnes se mi do ruky dostala faktura jedné firmy, která prodává cigarety (resp. je dodává k maloobchodnímu prodeji), kde jsem narazila na jejich sdělení, které si níže dovoluji doslovně přepsat. V souvislosti se zavedením systému sledovatelnosti a dohledatelnosti tabákových výrobků (Track & Trace) platným od 20. května 2019 je nutnost do tohoto data registrovat Vaše maloobchodní provozovny na níže uvedeném odkazu...

9.5. 2019

Lhůty pro úschovu účetních záznamů a mezd

Podnikáme-li již nějakou dobu a každým rokem nám přibývají další  a další šanony s účetními doklady, začínáme se zajímat o to kolik let musíme tyto účetní záznamy uschovat a za jak dlouho je tedy lze  skartovat. Na základě jakého zákona zjistím tyto lhůty? Lhůty pro úschovu účetních záznamů najdeme v § 31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví v platném znění...

30.4. 2019

Rozšíření pokut u kontrolního hlášení k DPH

Stávající pokuty u kontrolního hlášení Začátke měsíce dubna 2019 doznal zákon o DPH několika změn. Jednou z nich, o které bych se chtěla dnes zmínit je rozšíření pokut u kontrolního hlášení k DPH. Nadále zůstává v platnosti, že pokud plátce DPH nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši: 1.000,- Kč, pokud kontrolní hlášení dodatečně podá, aniž by...